Ordet hållbarhet förekommer nu mer och mer i olika sammanhang inom näringslivet. Det kan dock vara lite svårt att ringa in vad det egentligen syftar på. Grant Thornton är ett företag som erbjuder finanstjänster som tar frågan om hållbarhet och alla dess dimensioner på allvar.

I syfte att hjälpa företag med hållbarhet har Grant Thornton tagit fram en hållbarhetsredovisning som ett sätt att hjälpa svenska företag att utveckla konkreta hållbarhetsstrategier. De flesta associerar förmodligen begreppet ”hållbarhet” med miljötänkande. Det är inte fel, men begreppet används i ökande utsträckning i en mer heltäckande betydelse. Vad det hela i slutändan handlar om är att utveckla en strategi som gör det möjligt att driva ett företag på ett långsiktigt lönsamt sätt. I det arbetet ingår bland annat miljötänk, sociala förhållanden på arbetsplatsen, verksamhetseffektivisering och mycket annat.

Hållbarhetstänk stärker varumärket

redovisningAtt ett gediget utfört hållbarhetsarbete leder till positiva konsekvenser för företag, oavsett verksamhet, behöver kanske inte tilläggas. Det kan ändå vara värt att berätta lite om vad fördelarna kan vara. En arbetsplats som gjort en översyn av hela sin verksamhet med fokus på hållbarhet har en högre nivå av självkännedom än arbetsplatser som inte gjort det. För personalen som arbetar där kan det få högst konkreta konsekvenser i form av bättre och mer socialt hållbara arbetsklimat. Sett till rekryteringen bör du känna till att arbetsgivare som bedriver ekologiskt hållbara verksamheter är överlag mer attraktiva för potentiella arbetssökare. En analys av alla aspekter av hållbarhet kan därför i längden vara en något som både stärker varumärket och utvecklar produkterna eller tjänsterna ni säljer. Ni blir trots allt en mer attraktiv arbetsplats vilket lockar rätt kompetens.

Ingen hållbarhet utan miljötänk

Miljötänket är bara en del av hållbarhet, men med det sagt ska det förstås tilläggas att det är en väldigt viktig del. Det tycks som att många företag framför allt i Sverige har insett det. DN rapporterar att landet ligger i topp på Global Climate 500 Index som rankar de länder som gör flest hållbara investeringar. Både kommunala och statliga sektorer är engagerade i att införa miljöaspekter i det dagliga arbetet. Det finns många exempel, men SVT rapporterade till exempel nyligen om miljöarbetet i ett flertal kommuner i Dalarna. Projekt som har till syfte att minska svinnet av mat, kontorsprodukter och annat i kommunerna.

Många företag halkar efter när det gäller hållbarhet

arbetarTrots att både miljö och sociala förutsättningar seglat upp som prioriterade områden inom näringslivet är det många företag som fortfarande släpar efter. Katarina Blomkvist forskar i företagsekonomi och har bland annat undersökt hur företag kan gå tillväga för att ställa om sina verksamheter till att bli mer hållbara. Hon säger i en artikel i ETC att viljan oftast finns där men att ett stort problem är att många företagsstyrelser har för dålig inblick i vilka miljöavtryck den egna verksamheten gör. Det är i sådana sammanhang en hållbarhetsredovisning kan fungera väldigt bra. Arbetsprocessen i sig inbegriper att företag lär känna sin egen verksamhet på djupet, både vad gäller ekologiska avtryck men också, som nämndes tidigare, hur verksamheten fungerar socialt.