Ethereum är den näst största kryptovalutan för närvarande. Bitcoin innehar fortfarande första platsen. Ethereums popularitet fortsätter att växa på grund av den innovativa teknologin plattformen bygger på.

Ethereum är ett digital nätverk som har expanderat och utvecklat bitcoins blockkedjeteknik till en digital plattform som ger möjlighet till ett flertal tillämpningar. Ethereum ska inte förväxlas med ether som är den egentliga kryptovalutan och som ligger till grund för ethereum-nätverket. Ethereum brukar ibland kallas för bitcoin 2.0 därför att ethereum är en ny och mycket bättre version på en rad olika sätt. Genom att förstå hur blockkedjetekniken fungerar får du en bättre förståelse för hur ethereum fungerar.

Ethereum blir allt mer populär

Ethereum är en unik plattform och har tillfört en mängd olika nya tekniker till kryptovalutorna som inte fanns tidigare. I och med det har ethereum haft en stor inverkan på marknaden. Ethereum blir allt mer populär och har växt hittills i en rasande fart. Värdet på ether har ökat kraftigt den senaste tiden vilket har fått många att intressera sig för kryptovalutan.

Fördelar med kryptovalutor:

  • Snabba transaktioner.
  • Anonyma transaktioner.
  • Systemet är väldigt säkert.
  • Kryptovalutor styrs inte av någon bank eller stat.

Ethereum och bitcoin är lika men väldigt olika

Du kanske tror att bitcoin och ethereum är väldigt lika varandra men kort förklarat frigör bitcoin flödet av pengar globalt medan etherum frigör olika företag från globala begränsningar. Både bitcoin och ethereum bygger som sagt på blockkedjetekniken men är bortsett från det rätt olika varandra. Bitcoin och ethereum drivs på separata protokoll och protokollens processer är inte alls relaterade till varandra vilket betyder att vissa transaktioner är möjliga och tillåtna på en plattform men inte på en annan. En annan skillnad är att det inte finns någon gräns för hur många ether som kan lanseras medan det gör det för bitcoin. Bitcoin och ether bryts på liknande sätt men de som bryter ethereum har möjlighet att ta ut en avgift för att godkänna en transaktion. Bitcoin och ethereum bygger också på helt olika skriptspråk. Bitcoin baseras på C++ och Ethereum på JavaScript. Ethereum och bitcoin är inte alls konkurrenter som det beskrivs i media ibland. De fokuserar på helt olika saker eftersom de har helt olika målsättningar.