Att hålla ett event för influencers är fördelaktigt i olika syften. För att eventet ska bli lyckat krävs rätt plats och rätt innehåll. Planering är helt enkelt nyckeln för att eventet ska bli framgångsrikt.

När du ska anordna ett event för olika influencers är det viktigt att du gör det på ett bra och tilltalande sätt. Det finns en rad olika saker som är värdefulla att ta med dig för att öka chanserna att lyckas med eventet. En viktig sak är att redan i början bestämma plats för eventet. Ett tips är att boka ett konferenshotell i Stockholm som har fina och tilltalande lokaler. Du kan välja att ha eventet mitt i staden eller vid havet, det finns konferenshotell av olika storlekar och karaktär. Att atmosfären är tilltalande är mycket betydelsefullt.

Bjud influencers som ger mervärde

De influencers som är bra att bjuda är de som kan erbjuda ett mervärde. Influencers som deltar på eventet kommer med stor sannolikhet att berätta om det i sina kanaler. Genom att bjuda in rätt influencers kan du få bra spridning till rätt målgrupp om det finns ett sådant syfte. Influencers påverkar andra människor i socialamediekanaler och om eventet ska sprida ett budskap, alternativt sälja produkter eller tjänster är det fördelaktigt att rätt influencers är på plats. Du kan alltid hämta inspiration från andra lyckade event som genomförts.

Locka influencers med intressanta inslag

För att deltagarna på eventet ska trivas krävs det planering. Att det finns god mat och dryck, att gästerna får uppmärksamhet och att det ger dem ett mervärde är viktigt. Ha som målsättning att få alla gästerna att trivas på eventet. Du behöver även locka gästerna med en tilltalande inbjudan för att de ska komma. Att exempelvis erbjuda goodiebags och ha inspirerande föreläsningar eller workshops är något som kan dra influencerna till eventet. Skicka gärna med schemat i inbjudan för att locka gästerna du bjuder.