Få tänker kanske på att influencer är ett marknadsföringsyrke idag som har etablerat en egen yrkesprofil. Precis som för alla egenföretagare är det viktigt för en framgångsrik influencer att tänka rätt när det kommer till de kommersiella avtal som finns, och att ha en jurist vid sin sida är en mycket god idé.

Att vara influencer betyder egentligen att du tillsammans med olika varumärken skriver på kommersiella avtal som på olika sätt förbinder en till en viss typ av marknadsföring. Hur själva avtalet ser ut kan variera från fall till fall och en riktigt bra influencer är duktig på att placera ett varumärke eller brand på rätt ställe vid rätt tillfälle.

Kommersiella avtal för en influencer

Marknadsföring är ett dynamiskt och ständigt föränderligt sätt att framhäva ett märke eller en produkt. Influencer marketing har sin början i bloggvärlden där man upptäckte att den specifika kanalen och bloggaren lyckades mycket bättre i sin marknadsföring än vad man tidigare hade gjort med de klassiska annonserna i de traditionella medierna. Ett företag kan idag anlita en influencer för att använda dennes redan befintliga goda rykte och lojala följare för att marknadsföra sin produkt. Det är idag ett mycket populärt sätt att marknadsföra sig på och influencer yrket har kommit att bli åtråvärt bland unga människor idag. Vilka lagar och regler ska en influencer egentligen hålla sig inom? Egentligen är det precis de samma som för alla andra: marknadsföringslagen. Ibland är den dock inte särskilt lätt att tillämpa, eftersom influencer marketing fortfarande är ett relativt nytt begrepp.

Vanligast ser vi nog olika influencers utspel i medierna för andra juridiska besvär. Det kan vara allt från grövre övertramp till mord, våldtäktsanklagelser och liknande. Men vi kan också se influencers som blivit anmälda av konsumentverket för vilseledande reklam och liknande.

Hur tillämpas marknadsföringslagen?

Hur marknadsföringslagen tillämpas är inte alltid glasklart för en influencer. I traditionella reklamsammanhang är ofta den som säljer eller marknadsför en produkt redan insatt i lagar och regler som styr

reklam och kommersiella avtal. Även om man kan utbilda sig till influencer idag så är de flesta ”self mades” som inte studerat juridik, marknadsföring och liknande. Därför är det viktigt för en influencer att ha en jurist vid sin sida.

För att svara på från om hur marknadsföringslagen tillämpas när det kommer till dessa digitala kanaler är det fortfarande ett område som håller på att utforskas. Vad man idag kan konstatera är att det finns en problematik i relationen mellan dessa näringsidkare och influencers när det kommer till tillämpningen. Det mest centrala problemet hör förstås till hur konsumenterna uppfattar eller inte uppfattar att något är reklam eller betalt innehåll. Det har reglerats på olika sätt i olika sociala medier men det är inte alltid självklart när något är sponsrat eller inte, och idag håller relationen på att uppluckras allt mer. Det finns också en viktig problematik kring yttrandefrihetslagen versus marknadsföringslagen.

Att anlita en jurist är för det första klokt för influencern själv. Det gör att den bättre kan sätta sig i de avtal som görs och förstå vad det är de faktiskt skriver på när de undertecknar ett kommersiellt avtal av olika slag.